Tico Đà Lạt 07

  • Hồ Bơi Riêng, Karaoke
  • 7 Phòng Ngủ , 9 Giường
  • 2 p.Khách,1 Bếp, 9 Toilet
  •    15 – 20 người