Tico Đà Lạt 02

  • Karaoke
  • 2 Phòng Ngủ , 3 Giường
  • 1 p.Khách,1 Bếp, 3 Toilet
  •    15 – 20 người