Tico Đà Lạt 03

  •  Karaoke
  • 6 Phòng Ngủ , 8 Giường
  • 1 p.Khách,1 Bếp, 7 Toilet
  •    12 – 16 người