Tico Đà Lạt 09

  • Hồ Bơi Riêng, Karaoke
  • 8 Phòng Ngủ , 9 Giường
  • 1 p.Khách,1 Bếp, 7 Toilet
  •    15 – 20 người