Tico Đà Lạt 10

  •  Karaoke, View Đồi
  • 4 Phòng Ngủ , 5 Giường
  • 1 p.Khách,1 Bếp, 3 Toilet
  •    10 – 12 người